Wczytuję dane...
ZGŁASZANIE REKLAMACJI Z TYTUŁU GWARANCJI


Najprostszym i najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest kontakt

z bezpłatną infolinią serwisową 800 433 334 .

Zgodnie z założonymi standardami obsługi klienta, Grupa Armatura dokonuje naprawy, bądź wymiany do 48 godzin od daty zgłoszenia uznanej reklamacji. 
 

WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

 1.  Armatura Kraków Spółka Akcyjna udziela 100-letniej gwarancji na elementy 
  odlewane oraz 5-letniej na bezawaryjną pracę głowic w bateriach dwuuchwytowych i regulatorów ceramicznych w bateriach jednouchwytowych. Regulatory w bateriach termostatycznych objęte są 3 letnią gwarancją. Układ elektromagnetyczny w bateriach bezdotykowych i układ mechaniczny w zaworach z otwarciem czasowym objęte są 2 letnią gwarancją. Zawory objęte są 5 – letnią gwarancją. Natryski oraz przełączniki natrysku objęte są 2 - letnią gwarancją.
   
 2. Pozostałe elementy baterii w tym uszczelnienie objęte są 12-miesięcznągwarancją.
   
 3. Gwarancją objęte są wady ukryte, które ujawnione zostaną w okresie gwarancji.
   
 4. Gwarancją nie objęta jest konserwacja armatury, czyszczenie filtrów siatkowych oraz bateria 9V (dotyczy baterii bezdotykowych).
   
 5. Reklamacja winna zostać zgłoszona w detalicznym punkcie sprzedaży lub do producenta na bezpłatny numer infolinii 800 433 334 przed upływem 2 miesięcy od daty stwierdzenia wady.
   
 6. Armatura Kraków Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo wyboru sposobu usunięcia wady lub wymiany wadliwej baterii na nową tego samego lub najbardziej zbliżonego modelu w przypadku niedotrzymania terminu naprawy.
   
 7. Naprawa lub wymiana wyrobu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wady.
   
 8. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują po przedłożeniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
   
 9. Przed zamontowaniem baterie należy przechowywać w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0°C, a w pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania nie będą uznawane.
   
 10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy kupującego na skutek niewłaściwego przechowywania, nieprawidłowego montażu, użytkowania, samodzielnych napraw i przeróbek.
   
 11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zanieczyszczeniami wody lub przewodów sieci wodociągowej. Przed montażem baterii nowo wykonana instalacja wodna musi zostać przepłukana.
   
 12. Nie będą uznawane reklamacje mechanicznych uszkodzeń powierzchni baterii (np. rysy) zgłoszone po zakupie oraz uszkodzenia powierzchni powstałe na skutek czyszczenia nieodpowiednimi środkami (np. proszkiem czyszczącym lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol).
   
 13. Gwarancja obowiązuje tylko na obszarze RP.
   
 14. Podstawą do rozstrzygania sporów jest prawo obowiązujące na terytorium RP.
   
 15. Gwarancja udzielona przez Armaturę Kraków S.A. nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 
   
KARTA GWARANCYJNA


Karta gwarancyjna znajduje się zawsze w opakowaniu z zakupionym produktem


Rabat 5% na wszystkie produkty firm :

 NEW-TRENDY , SEA HORSE

Aby skorzystać z rabatu 5% należy dodać towar do koszyka ,

Następnie wpisać kod rabatowy 

223344

W oknie z komunikatem kod rabatowy ( jak poniżej )